Biz kimiz?

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği, Y-PEER Türkiye (Genç Akran Ağı)’nın 28 Temmuz 2015 tarihinde tüzel kişilik kazanmasıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Sağlık ve eğitim başta olmak üzere benzeri alanlarda doğru bilgiye erişimlerini sağlayarak genç insanlarda tutum ve davranış değişikliği yaratmayı, buna paralel olarak genç insanların başta karar alıcılar olmak üzere tüm alanlarda özne olarak kabul edilmesini, bireysel niteliklerin açığa çıkarılarak güçlendirilmesini, öznelliklerinin temel alındığı alanlar açarak katılım odaklı sosyal faydayı gerçekleştirmeyi kendisine vizyon edinen bir sivil toplum kuruluşudur.

Vizyonumuz

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği sağlık ve eğitim başta olmak üzere benzeri alanlarda doğru bilgiye erişimlerini sağlayarak genç insanlarda tutum ve davranış değişikliği yaratmayı, buna paralel olarak genç insanların başta karar alıcılar olmak üzere tüm alanlarda özne olarak kabul edilmesini, bireysel niteliklerin açığa çıkarılarak güçlendirilmesini, öznelliklerinin temel alındığı alanlar açarak katılım odaklı sosyal faydayı gerçekleştirmeyi vizyon edinen bir sivil toplum kuruluşudur.

Misyonlarımız

Sivil toplum çalışmalarını yakından tanıma fırsatı sunmak amacıyla gençlere fırsatlar yaratmak

Gençten gence akran eğitimi standartlarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, uygulanması

Gençlerin katılımını içeriksel, teknik ve lojistik yönden desteklemek ve örgütlenme kültürünü geliştirmek

Savunuculuk çalışmaları gerçekleştirmek ve gençlik politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamak

Genç dostu sağlık hizmet modellerinin yaygınlaştırılmasına ve güçlendirilmesine katkıda bulunmak

Görsel, yazılı ve elektronik öğrenim araçları geliştirmek ve genç odaklı yayınları gençlerle buluşturmak

Vizyon çerçevesinde sosyal olaylara insan haklarına uygun duruş geliştirmek

Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde güçlü bir sivil toplum oluşmasına katkıda bulunmak

Alanda çalışan diğer yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu ve kuruluşlarla karşılıklı işbirliği ve anlayışı geliştirmek

Değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak yenilikçi modellerle sürekli öğrenen ve paylaşan bir sivil toplum kuruluşu olmak

Çeşitli gençlik gruplarının ihtiyaçlarını ve taleplerini temel alan hak temelli projeler üretmek

Çeşitli gençlik gruplarının projelerini desteklemek ve modeller geliştirmek

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İnsan Hakları Perspektifiyle Hareket Etmek

Yapılan tüm çalışmalarda toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları yol göstericidir. Dernek üyeleri gençlik alanında karşılaşılan eşitsizlikleri ve ihlalleri önleyici politika önerileri geliştirmek için bir araya gelmiş ve yaş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ırk, milliyet, , tür, vatandaşlık, kabiliyet, vb. temelli her türlü ayrımcılığa ve baskıya bu çatı altında karşı durmaktadır.

Açık ve Dürüst İletişim

Gerek yelerimizle ve gönüllülerimizle gerekse de diğer bileşenlerimiz ve paydaşlarımızla aramızda açık ve dürüst bir iletişim içinde çalışmalar sürdürülecektir. Dernek bünyesinde gerçekleştirilen tüm çalışmaların her aşamasında ne düşünüldüğü açık ve tereddütsüz konuşulabilmektedir.

Şiddetsizlik

Yaşanılan her türlü anlaşmazlığın şiddeti içermeyen yollarla çözümlenebileceğine inanılmakta ve bu doğrultuda, yapılan tüm etkinliklerin şiddetsizlik değerine katkıda bulunması ve alternatif yollar üretmesi önemsenmektedir.

Ekip Çalışması

Biliyoruz ki gerçekleştirilen tüm etkinlikler hep birlikte hepimiz için. Bu yüzden gerçekleştireceğimize inandığımız tüm hedeflerin ekip çalışması ile mümkün olduğunun farkındayız.

Katılımcılık

Toplumsal hayata ortak bakış doğrultusunda dernek çatısı altında tüm üyelerin ve gönüllülerin karar alma mekanizmalarımıza eşit katılımı önemsenmektedir. Yöneten ve yönetilen ikiliğini dernek bünyesinde engellemek ve bu kültürü dernek içinde yaşatmak için emek verilmektedir.

Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik

Toplumsal hayata ortak bakış doğrultusunda dernek çatısı altında tüm üyelerin ve gönüllülerin karar alma mekanizmalarımıza eşit katılımı önemsenmektedir. Yöneten ve yönetilen ikiliğini dernek bünyesinde engellemek ve bu kültürü dernek içinde yaşatmak için emek verilmektedir.İmzacısı olduğumuz Bağışcı Hakları Beyannamesine buradan ulaşabilirsiniz.

Öznellik

Derneğin üyeleri ve gönüllüleri tüm öznelliklerin öncüllenemez bir değere sahip olduğuna inanmaktadır. Öznelliklerin dernek için önemli ve değerli birer yapı taşı olduğundan hareketle bunlar arasında kesinlikle hiyerarşi bulunmamakta ve öncüllük söz konusu olmamaktadır.

Bağışçı Hakları Beyannamesi’ne erişmek için tıklayınız.

Y-PEER NEDİR?

Y-PEER 2000 yılında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)’nun birlikte kurmuş olduğu Doğu Avrupa ve Merkez Asya bölgesinde faaliyete başlamış bir gençlik ağıdır. Aktif yurttaşlık, cinsel sağlık üreme sağlığı ve hakları, toplumsal cinsiyet ve insan hakları gibi konularda çalışır. 2015 yılında Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleşmesi için de çalışmalar yürütür. Y-PEER ağında gençler ve aynı alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşları vardır.

2016 yılı itibariyle Y-PEER Doğu Avrupa ve Merkez Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ve Asya Pasifik olmak üzere 3 bölgede 40’tan fazla ülkede çalışma yürütmektedir. 2015 yılında Y-PEER faaliyetleri ile 1 milyon gence ulaşılmıştır.

Y-PEER MERKEZLERİ

Her bölgede birer tane olmak üzere 3 tane Y-PEER Merkezi vardır. Peer Education Training and International Institute (PETRI) Bulgaristan Sofya’da, Y-PEER International Center for Youth Development of the National Center of Culture and Arts (NCCA) Ürdün Amman’da ve Y-PEER Asia Pacific Center Tayland Bangkok’ta bulunur. Merkezler, Y-PEER’ın hem uluslararası hem de ülkelerdeki çalışmalarını destekler ve kapasite geliştirme eğitimleri ile ülke ağlarının güçlenmesine destek olurlar.

Y-PEER uluslararası ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için www.y-peer.org adresine göz atabilirsiniz.