Cansu Taşdemir

Yönetim Kurulu Başkanı
ODTÜ Sosyoloji 4. Sınıf öğrencisi. Lise yıllarından beri sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Kadın Hakları ve LGBTİ+ hakları savunuculuğu yapıyor . 2015 Yılında İnsani Yardım Gerektiren Durumlarda Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Akran Eğitimi projesine dahil oldu .Bir yıldır Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nde aktif olarak görev alıyor. 2014 yılından itibaren cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında savunuculuk yapıyor.

Beste Acavit

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
1995 yılında, Adana’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi’nde Psikoloji bölümü son sınıf öğrencisi. Üniversite hayatı boyunca LGBT+ ve kadın hakları konularına ilgi duydu. Türk Psikologlar Derneği LGBT+ biriminde LGBT+ ve Ruh Sağlığı eğitimini tamamladı. Ardından, Genç Kadın Akademisi projesiyle Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’ne dahil oldu. Proje sonrası dernekte gönüllülüğe devam etti ve dernek bünyesinde çeşitli projelerde görev aldı.

Merve Apaydın

Sayman
Merve 1995 doğumlu. Gazi üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü 5. sınıf öğrencisidir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü faaliyetler yürütmektedir. 2017 yılı başında Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneğinde gönüllü faaliyetlerine başlamış olup 2017 Nisan ayında akran eğitmeni olmuştur. Dernekteki çalışmalarına sayman ve proje yazım ekibine dahiliyeti ile devam etmektedir.

Berat Can Erdoğan

Yönetim Kurulu Üyesi
1996 yılında İzmir’de doğdu. Konya Dolapoğlu Anadolu Lisesi’ni 2014 yılında bitirdi, şu anda Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümü öğrencisidir. 2016 yılının Nisan ayında Y-PEER Türkiye ağına akran eğitmeni olarak katıldı ve o zamandan bu yana akran eğitmenliği yapmaktadır. 2016 Kasım ayından bu yana da Y-PEER Türkiye ağının ülke temsilcisi olarak görev almaktadır.

Ali Karakaş

Yönetim Kurulu Üyesi
1986 yılında Zile/Tokat’ta doğdu. Sırasıyla Zile Anadolu Lisesi, Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği ve Ondokuzmayıs Üniversitesi İİBF İktisat bölümlerinde okudu. 2009-2010 yılları arasında Toplum Gönüllüleri Vakfı yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2006 yılında Genç Akran Ağı’na akran eğitmeni olarak dahil oldu. 2011-2013 dönemlerinde Genç Akran Ağı ülke sorumluluğu yaptı. Ocak 2011’den beri KONDA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş.’de Saha Koordinatörü olarak çalışmaktadır.

Canan Demir

Yönetim Kurulu Üyesi
1996 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencisidir. Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nde 2017 Nisan ayında akran eğitmeni olmuştur. Dernekteki çeşitli faaliyetlerde koordinasyon kısmına destek olmaktadır ve hali hazırda derneğin proje yazım ekibinde çalışmalara devam etmektedir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü faaliyetler yürütmektedir.

Kamil Yücel

Yönetim Kurulu Üyesi
Çankaya Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü mezunudur. Kamil YÜCEL, 2003 yılından bu yana kadın, genç, çocuk, çevre, toplumsal barış gibi konularda birçok projede yer aldı. Ekip çalışması, iletişim, üreme sağlığı ve cinsel sağlık konularında eğitmenlik yaptı. 2016 yılı başından beri Türk Kızılayı Derneği’nde çalışıyor. Türk Kızılayı Derneği’nde Psikososyal Programı, Koruma Programı ile Uyum ve Geçim Kaynağını Geliştirme Programları kapsamında hizmetler veren Ankara ve Adana Toplum Merkezleri’nde proje yöneticiliği yapıyor.

Esengül Yılmaz

Yönetim Kurulu Üyesi
1992 yılında Ankara’da doğdu. Ünye Fen Lisesi’nden 2010 yılında mezun oldu. Şuan da Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde öğrencidir. Nisan 2016’da Y-PEER Türkiye ağına akran eğitmeni olarak katıldı. O zamandan beri ağda akran eğitmenliği yapmaktadır. Kasım 2016’dan beri Gençlik Örgütleri Forumu’nda (Go-For) dernek temsiliyeti görevini sürdürmekte.

Fatma Turgut

Yönetim Kurulu Üyesi
1995 yılında İzmir’de doğdu. 2013 yılında İzmir Karşıyaka Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü öğrencisidir. Nisan 2016’da Y-PEER Türkiye ağına akran eğitmeni olarak katıldı. O tarihten beri akran eğitmenliği yapmaktadır. Kasım 2016’dan beri Y-PEER Türkiye ağının ülke temsilcisi olarak görev almaktadır.

İnci Gündoğdu

Yönetim Kurulu Üyesi
İnci Gündoğdu 1995 yılında Aydında doğdu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümüne 2013 yılında girmiş olup, şu anda dördüncü sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. 2017 yılının Mayıs ayında Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Eğitimi'ne katılarak Y-PEER Türkiye ile tanıştı. 2017 yılının Ağustos ayından bu yana da Yönetim Kurulunda Yedek olarak yer almakta, proje geliştirme ekibine destek sağlamaktadır.

İrem Çelik

Yönetim Kurulu Üyesi
İrem Çelik 1997 yılında Ankara’da doğdu.Şu anda Hacettepe üniversitesi işletme bölümünde okumaktadır.2015 yılından beri çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük yapmaktadır. 2016 yılının 1 Aralık çalışmalarında dernekle tanışmış olup şu anda gönüllü koordinasyonunu yürütmektedir. Ayrıca 2017 yılının Aralık ayında Y-PEER ağına eğitmen olarak dahil olmuştur.

Yiğit Timur

Yönetim Kurulu Üyesi
1989 yılında İzmit'te doğdum. Kocaeli Anadolu lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. Halen Kocaeli Üniversitesi yüksek lisans öğrencisiyim ve 4 yıldan beri Kocaelide serbest avukatlık yapmaktayım  Ypeer Türkiye'ye kuruluş aşamasında kurucu üye olarak katıldım. Ağustos 2017 den beri hukuk alanında destek olmak üzere yönetim kurulu yedek üyesiyim.