Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) yürütücülüğü ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Ortaklığı ile yaklaşık 14 yıldır devam eden alanındaki ilk ulusal akran eğitimi projesidir. Proje, gençleri güçlendirerek özellikle cinsel sağlık üreme sağlığı ve insan hakları ve genç dostu sağlık hizmetine erişim konusunda savunuculuk faaliyetleri yapmalarını hedeflemektedir.

17-25 yaş arası gençlerin cinsel sağlık üreme sağlığı ve hakları konusunda farkındalığını arttırmayı amaçlayan projede akran eğitim modeli kullanılmaktadır. Projenin hedef kitlesi itibariyle 17-25 yaş arası gençler birbirinin akranıdır ve akranlar birbirinin bilgi sağlayıcısıdır. Akran eğitmenleri, Türkiye’nin değişik bölgelerine 2 gün süren yaygınlaştırma eğitimleri, 1 gün süren HIV ve AIDS tematik eğitimleri ya da tematik atölyeler için eğitime çıkmaktadırlar.