Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye),Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Ortaklığı ile 10 yıldır devam eden ve 17-25 yaş arası gençlerin cinsel sağlık üreme sağlığı ve hakları konusunda farkındalığını arttırmayı amaçlayan bir projedir. Projede akran eğitim modeli kullanılır. Projenin hedef kitlesi itibariyle 17-25 yaş arası gençler birbirinin akranıdır ve akranlar birbirinin bilgi sağlayıcısıdır. 8 gün süren eğitmenlik becerilerini geliştirme, cinsel sağlık üreme sağlığı ve hakları, ekip olma becerisi edinme gibi konuları içeren eğitmen eğitimine katılan gençler Üreme Sağlığı Akran Eğitmeni olurlar ve eğitmen havuzuna dahil edilirler. Üreme Sağlığı Akran Eğitmeni olduktan sonra ülkenin değişik bölgelerine 2 gün süren yaygınlaştırma eğitimleri ya da 1 gün süren HIV/AIDS tematikleri için eğitime giderler. 17-25 yaş arası 15 ila 30 kişilik bir gruba U düzeninde akran eğitimi verirler. Bu eğitimlerin hedefi katılımcı gençlerin cinsel sağlık üreme sağlığı ve hakları konusundaki bilincini arttırmanın yanısıra bu gençlerin kendi akranları ile iletişimlerinde doğru bilgiyi yaymalarını ve akran bilgilendirmesi yapmalarını sağlamaktır. Proje, gençleri güçlendirerek özellikle cinsel sağlık üreme sağlığı ve insan hakları ve genç dostu sağlık hizmetine erişim konusunda savunuculuk faaliyetleri yapmalarını hedefler. Gençlerin bu alandaki kapasitesini geliştirerek liderlik kabiliyetlerini güçlendirmeyi ve gençleri kendi hakları ve hayatları konusunda sorumluluk almaya hazır hale getirmeyi hedefler.