Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) tarafından yürütülen Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi tarafından desteklenen Tiyatro Akran Projesi; gençlere cinsel sağlık ve üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet, HIV ve AIDS alanında doğru ve güvenilir bilgileri, akran eğitimi ve tiyatro tabanlı yöntemlerle ulaştırmayıamaçlamaktadır.

 

İki aşamalı ve sürekli bir akran eğitimi projesi olan Tiyatro Akran’ın ilk aşamasında gençler Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nin deneyimli eğitmenleri tarafından verilen cinsel sağlık, üreme sağlığı, HIV&AIDS ve tiyatro içerikleriyle 5 günlük, kapsamlı bir tiyatro tabanlı akran eğitimiatölyesine katılmakta, ardından eğitim süresince oluşturulan tiyatro performansını seyirci ile buluşturmaktadırlar.