Genç Mültecileri Destekleme Projesi 2015 yılından beri Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ortaklığı ile yürütülmektedir. Proje genç mültecileri sosyal ve sağlık alanlarında güçlendirmeyi hedefler. Proje kapsamında Diyarbakır ve Hatay, Kırıkhan’da yani mültecilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde 2 tane gençlik merkezi açılmıştır. Merkezlerde gençlerin sosyalleşebileceği alanlar olduğu gibi aynı zamanda Genç Dostu Sağlık Hizmeti de verilmektedir. Merkezlerdeki bu alanların kullanılması açısından akran eğitmenleri ve sağlık aracıları büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda akranların birbiri ile aynı dili konuşuyor olması doğru bilginin yaygınlaşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu ihtiyaçları göz önünde bulundurarak bugüne kadar 2 tane gerçekleştirilmiş olan İnsani Yardım Gerektiren Durumlarda Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Akran Eğitici Eğitimi yapılmaktadır. Eğitimden çıkan eğitmenlerden ise merkezlere gelen gençlerle iletişim kurmaları ve doğru bilgiyi akranları arasında yaygınlaştırmaları beklenmektedir. Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) projeye hem içerik hem de eğitmen desteği sağlamaktadır.