Genç Mültecileri Destekleme Programı; Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu(UNFPA) Türkiye Ofisi desteği, Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-Peer Türkiye) tarafından yürütülen bir güçlendirme programıdır. Program; Ankara, Diyarbakır, Hatay ve İzmir Merkezlerindeki 15-30 yaş arasındaki genç mültecileri güçlendirerek uyum süreçlerini desteklemeyi, bu yolla sivil alanda gençlik ve insani yardım çalışmaları temelinde sosyal etki oluşturmayı amaçlamaktadır. Proje 15-30 yaş arasındaki mülteci gençlerle Türkiyeli gençlerin bağının güçlendirilmesini, sağlık hizmetlerine erişmesi ve, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konuları da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda doğru bilgiye ulaşması hedeflenmektedir.