Bulut Öncü 1989 yılında Konya’da dünyaya geldi. Üniversiteye kadar olan eğitimini Konya’da tamamladı. Sonrasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başladı ve Ankara Bulut ile tanıştı. 2009 yılının Ekim ayında Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Genç Akran Ağı (Y-PEER Türkiye) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi (UNFPA Türkiye) kurumlarının ortaklıklarıyla yürütülen Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi’nin Akran Eğitici Eğitimi’ne katılarak Y-PEER çalışmalarına dahil oldu. Artık Bulut sivil toplum ile buluşmuş, sivil toplum örgütleri de Bulut ile tanışmaya başlamış oldu. Sonrasında kesintisiz akran eğitmenliği yapan Bulut hep çok sevdiği saha çalışmalarını yürüttü. Onlarca ilde, yüzlerce gence cinsel sağlık ve üreme sağlığı eğitimleri, savunuculuk, güçlenme, gençlik katılımı konularında çalışmalar yaparak gençlerin yaşamlarında olumlu değişimler yaratmalarına katkı sağladı.

2011 yılının Kasım ayında Bulgaristan’da gerçekleşen eğitime katılarak Y-PEER Türkiye’nin ülke temsilcilerinden biri oldu, bu noktadan sonra ağın uluslararası çalışmalarına da katılan Bulut birçok uluslararası toplantıya ve çalışmaya katıldı. Y-PEER’da küresel platformda Türkiye’yi temsil etti. Bulut, 2012 yılının Temmuz ve Eylül ayları arasında gençlik çalışmalarını desteklemek için gençlik danışmanı olarak UNFPA Türkiye Ofisi’nde çalışmaya başladı. Görev süresince birçok kampanya ve etkinliği koordine eden Bulut sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesinden gençlerin ihtiyaçlarını milletvekillerine ulaştırmaya kadar birçok kazanıma olanak sağladı. Kendisinin de yıllarca eğitmeni olduğu Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi’ni Ekim 2012’den Ocak 2015’e kadar TOG çalışanı, Şubat 2015’ten Aralık 2015’e kadar ise UNFPA Türkiye çatısı altında Proje Koordinatörü olarak devam ettirdi.

Bu süreçte kendini daha donanımlı ve yetkin hale getirmek amacıyla, yoğun çalışma temposuna rağmen, İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde eğitim görmeye başladı. 2016 yılında Genç Dostu Sağlık Hizmet Sunumu Eğitimleri’ni koordine ederek sunulan sağlık hizmetlerinin genç dostu olabilmesi için çalışmalar gerçekleştirdi.Ekim 2009’dan bu yana gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları adına Türkiye’de ve küresel alanda sayısız çalışmaya imza attı. Yüzlerce genç cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkında bilgilendi, akran eğitmeni oldu ve bu alanda hak savunuculuğu yapmaya başladı. Kendisi de sayısız savunuculuk etkinliğini koordine etti. İnsani yardım gerektiren durumlarda gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı çalışmaları için çok çalıştı ve 2015 yılında başlayan Genç Mültecileri Destekleme Projesinin koordinatörlüğünü üstlendi. En büyük başarılarından biri de Y-PEER Türkiye ağına Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği adıyla tüzel kişilik kazandırmak amacıyla yaptığı çalışmalar oldu ve 2015 Temmuz’unda derneği resmi olarak kurulmasına öncülük etti.

Arkadaşımız, dostumuz ve de soyadı gibi derneğimizin kuruluşunun “öncüsü” olan, Sevgili Bulut katkılarını asla unutmayacağız.

Bulut’un da dediği gibi:

“Gençlerin mesajlarını görünür kılmalarına destek olmak, onlarla dayanışmak ve her gencin cinsel sağlık eğitimine eriştiği bir dünya hayalini gerçek kılmak hepimizin sorumluluğunda.”

 

http://www.1bulutolsam.com