Pelin Anılan

Genel Koordinatör / General Coordinator

İbrahim Berk Erdoğan

Finans Uzmanı / Finance Officer

Beste Acavit

ÜSAEP ve TBT Proje Koordinatörü / Project Coordinator

M. Homare Akkaya

Sürdürülebilir Kalkınma ve Gençlik Hakları Proje Koordinatörü | SDG and Youth Rights Project Coordinator