Kapandı – Tiyatro Akran Projesi Proje Asistanı Arıyor!

Kategori: duyuru, İlanlar | 0

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi finansal ve teknik desteğiyle, Sağlıkta Genç
Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) tarafından Tiyatro Tabanlı Akran Eğitimi Projesi
yürütülmektedir. Tiyatro Tabanlı Akran Eğitimi Projesi (Tiyatro Akran), gençlere cinsel sağlık ve üreme
sağlığı, toplumsal cinsiyet, HIV ve AIDS alanında doğru ve güvenilir bilgileri, akran eğitimi ve tiyatro
tabanlı yöntemlerle ulaştırmayı amaçlamaktadır.

Pozisyon Süresi: 01.02.2019-31.12.2019
Pozisyon: Proje Asistanı (Yarı Zamanlı)
Görev Yeri: Ankara – Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Genel Merkezi

Görev Tanımı:
Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Projeler Departmanı’na bağlı olarak;
- Proje koordinatörünün ihtiyaç duyduğu asistanlık hizmetlerini yerine getirmek
- Proje kapsamında oyuncuların koordinasyonunu ve görünürlüğünü sağlamak
- Gösterilerin tanıtımını yapmak, izleyici koordinasyonuyla ilgilenmek
- Eğitmen eğitimi, gösteri ve etkinliklerin teknik ve lojistik işlerinin planlanması ve uygulanmasında
proje koordinatörü ile birlikte hareket etmek,
- Gösteri taleplerini koordine etmek, telefon, posta, kargo trafiğini yönetmek, takip ve kontrol etmek
- Gösteri talebi yaratmak, gösteri taleplerini koordine etmek ve raporlamasını yapmak
- Proje kapsamında yapılacak sosyal medya içeriklerini düzenlemek, ilgili departmana iletmek
- Proje kapsamında yapılan harcamaların takibini yapmak, proje koordinatörüne düzenli
raporlamalarını yapmak
- Proje kapsamında çalışan proje koordinatörleri, çalışanlar ve yönetim kurulu ile birlikte eş güdüm
içerisinde hareket ederek çalışma planlarına uygun hareket etmek,
-Düzenli raporlama ve dosyalama yapmak
- Ofiste düzenlenen toplantılara katılmak, çalışma saatlerine riayet etmek
- Kapasitesini güçlendirecek toplantı/eğitimlere katılmak

Yetkinlikler:
● Gençlerin cinsel sağlık üreme sağlığı ve hakları alanında bilgi ve yaklaşım sahibi olmak
● Gençlik çalışması alanında güncel ve temel bilgiye sahip olmak
● Gençlerle çalışmaya yatkın olmak
● Ekip çalışmasına yatkın olmak
● Yetkin iletişim becerilerine sahip olmak
● İletişim ve sosyal medya konularında yetkin olmak
● Seyahat engeli bulunmamak

Gerekli Beceri ve Deneyim:
● Üniversite öğrencisi/ mezunu olmak
● En az 2 yıl gönüllü/profesyonel olarak daha önce STK’larda çalışmış olmak (tercih nedenidir)
● Akran Eğitimi ve Yaygın Eğitim modelleri hakkında bilgi sahibi olmak, akran eğitici eğitimine
katılmış olmak (tercih nedenidir)
● En az 1 yıl gençlik alanında gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimine sahip olmak
● Çatışma çözümü ve grup çalışması deneyimine sahip olmak
● MS Office programlarını, interneti ve dijital medyayı “Gençlik Çalışması” bağlamında etkili bir şekilde kullanabilmek
● Okuma-yazma-konuşma düzeyinde iyi derecede İngilizce bilmek

Ekip çalışmasını deneyimlemiş, ekip çalışmasının gücüne inanan ve gençlerle çalışmayı seven
çalışmaya açık adayların 30 Ocak 2018 saat 17.30’a kadar özgeçmişlerini ve motivasyon mektuplarını
basvuru@sagliktagenc.org adresine Tiyatro Akran konu başlığıyla göndermeleri gerekmektedir.