Kapandı – Sanal Akran Projesi Proje Koordinatörü’nü Arıyor!

Kategori: duyuru, İlanlar | 0

The Emerging Markets Foundation (EMpower) Fonu kapsamında gerçekleştirilecek olan Sanal Akran
Projesi; Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
Türkiye Ofisi teknik desteğiyle yürütülmektedir. Proje, genç insanların Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı ve
Hakları konusunda temel bilgilere ulaşmasını sağlayan ve farkındalıklarını arttıran interaktif ve mobil
dostu bir web sitenin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.

Pozisyon Süresi: 01.02.2019-31.12.2019
Pozisyon: Proje Koordinatörü (Yarı Zamanlı)
Görev Yeri: Ankara – Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Genel Merkezi

Görev Tanımı:
Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Projeler Departmanı’na bağlı olarak;
-Proje kapsamında çalışan web developer, içerik geliştiriciler, çevirmen, tasarımcı, diğer çalışanlar,
akran eğitmenleri ve yönetim kurulu ile eş güdüm içerisinde hareket ederek onaylanan çalışma
planlarına göre projenin ilerleyişini izlemek
-Projenin bütçe ve iş planını oluşturmak ve takip etmek
-Proje kapsamında çalışma yürütecek kişilerin belirlenmesi ve işe alım süreçlerinde aktif YK ile
koordineli çalışmak,
-Proje kapsamında gerçekleştirilecek içerik gelişme toplantısı ve süreciyle ilgilenmek
-Proje kapsamında gerçekleştirilecek saha ziyaretlerini gerçekleştirmek ve lojistik işleriyle ilgilenmek
-Proje kapsamında hedef gruba yönelik yayınlanacak/kullanılacak belgelerin, materyallerin ve görsel,
işitsel ya da yazılı kaynakların hazırlanmasını sağlamak, koordinasyon ve lojistik işleriyle ilgilenmek
-Proje kapsamında üretilecek promosyon materyallerinin içerik oluşturma, tasarım, basım ve dağıtım
süreçlerini yürütmek
-Proje kapsamında gerçekleştirilecek açılış toplantısını organize etmek, tanıtımını yapmak ve lojistik
işlerle ilgilenmek
-Web sitesinin farklı kanallardan tanıtımını yapmak
-Yerel kamu kurum ve kuruluşları ve diğer paydaşlarla irtibat halinde kalmak, yeni ilişkiler kurmak
-Tüm süreçlerin proje anlaşmasında belirtilen rapor son tarihlerine uygun olarak sistematik
raporlamasını yapmak
-Yönetim kuruluna aylık raporlama yapmak
-Ofiste düzenlenen toplantılara katılmak, çalışma saatlerine riayet etmek
-Kapasitesini güçlendirecek toplantı/eğitimlere katılmak

Yetkinlikler:
● Gençlerin cinsel sağlık üreme sağlığı ve hakları alanında bilgi ve yaklaşım sahibi olmak
● Gençlik çalışması alanında güncel ve temel bilgiye sahip olmak
● Gençlerle çalışmaya yatkın olmak
● Ekip çalışmasına yatkın olmak
● İletişim ve sosyal medya konularında yetkin olmak
● Seyahat engeli bulunmamak ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek
Gerekli Beceri ve Deneyim:
● Üniversite mezunu olmak (tercih nedenidir)
● En az 2 yıl gönüllü/profesyonel olarak daha önce STK’larda çalışmış olmak (tercih nedenidir)
● Akran Eğitimi ve Yaygın Eğitim modelleri hakkında bilgi sahibi olmak, akran eğitici eğitimine
katılmış olmak (tercih nedenidir)
● En az 2 yıl gençlik alanında gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimine sahip olmak
● En az 2 yıl proje yönetimi yapmış olmak; çatışma çözümü ve grup çalışması deneyimine sahip
olmak
● MS Office programlarını, interneti ve dijital medyayı “Gençlik Çalışması” bağlamında etkili bir
şekilde kullanabilmek
● Okuma-yazma-konuşma düzeyinde iyi derecede İngilizce bilmek (raporlamalar İngilizce
yapılacaktır)

Ekip çalışmasını deneyimlemiş, ekip çalışmasının gücüne inanan ve gençlerle çalışmayı seven
çalışmaya açık adayların 29 Ocak 2018 saat 17.30’a kadar özgeçmişlerini ve motivasyon mektuplarını
basvuru@sagliktagenc.org adresine Sanal Akran konu başlığıyla göndermeleri gerekmektedir.