Kapandı – Proje Koordinatörü Arıyoruz!

Kategori: duyuru, İlanlar | 0

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi finansal ve teknik desteğiyle, Sağlıkta Genç
Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) tarafından Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi, Tiyatro
Tabanlı Akran Eğitimi Projesi ve Genç Mültecileri Destekleme Projesi’nin eğitim çalışmaları
yürütülmektedir. Projeler, farklı ihtiyaçlara sahip genç insanların çeşitli eğitim metotları ve araçlarıyla
Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı ve Hakları konusunda temel bilgilere ulaşmasını ve farkındalıklarını
arttırmalarını hedeflemektedir.

Pozisyon Süresi: 01.02.2019-31.12.2019
Pozisyon: Proje Koordinatörü (Tam Zamanlı)
Görev Yeri: Ankara – Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Genel Merkezi

Görev Tanımı:
Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Projeler Departmanı’na bağlı olarak;
- Projeler kapsamında çalışan proje asistanları, diğer çalışanlar, akran eğitmenleri ve yönetim kurulu
ile eş güdüm içerisinde hareket ederek onaylanan çalışma planlarına göre projenin ilerleyişini izlemek
- Projelerin bütçe ve iş planlarını oluşturmak ve takip etmek
- Projeler kapsamında çalışma yürütecek kişilerin belirlenmesi ve işe alım süreçlerinde aktif YK ile
koordineli çalışmak
- Projeler kapsamında gerçekleştirilecek saha ziyaretlerini gerçekleştirmek ve lojistik işleriyle
ilgilenmek
- Akran Eğitmen Eğitimleri’nin tüm aşamalarını koordine etmek, lojistiğini sağlamak
- Akran eğitmenlerinin ve eğitimlerinin koordinasyonu yapmak, görünürlüğünü sağlamak
- Projeler kapsamında hedef gruba yönelik yayınlanacak/kullanılacak belgelerin, materyallerin ve
görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların hazırlanmasını sağlamak, koordinasyon ve lojistik işleriyle
ilgilenmek
- Projelerin kapsamında üretilecek promosyon materyallerinin içerik oluşturma, tasarım, basım ve
dağıtım süreçlerini yürütmek
- Projelerin farklı kanallardan tanıtımını yapmak
- Yerel kamu kurum ve kuruluşları ve diğer paydaşlarla irtibat halinde kalmak, yeni ilişkiler kurmak
- Tüm süreçlerin proje anlaşmasında belirtilen rapor son tarihlerine uygun olarak sistematik
raporlamasını yapmak
- Yönetim kuruluna aylık raporlama yapmak
- Ofiste düzenlenen toplantılara katılmak, çalışma saatlerine riayet etmek
- Kapasitesini güçlendirecek ve profesyonel süpervizyon sağlayacak toplantı/eğitimlere katılmak

Yetkinlikler:
● Gençlerin cinsel sağlık üreme sağlığı ve hakları alanında bilgi ve yaklaşım sahibi olmak
● Gençlik çalışması alanında güncel ve temel bilgiye sahip olmak
● Gençlerle çalışmaya yatkın olmak
● Ekip çalışmasına yatkın olmak
● İletişim ve sosyal medya konularında yetkin olmak
● Seyahat engeli bulunmamak ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek
Gerekli Beceri ve Deneyim:
● Üniversite mezunu olmak (tercih nedenidir)
● En az 2 yıl gönüllü/profesyonel olarak daha önce STK’larda çalışmış olmak (tercih nedenidir)
● Akran Eğitimi ve Yaygın Eğitim modelleri hakkında bilgi sahibi olmak, akran eğitici eğitimine
katılmış olmak (tercih nedenidir)
● En az 2 yıl gençlik alanında gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimine sahip olmak
● En az 2 yıl proje yönetimi yapmış olmak; çatışma çözümü ve grup çalışması deneyimine sahip
olmak
● MS Office programlarını, interneti ve dijital medyayı “Gençlik Çalışması” bağlamında etkili bir
şekilde kullanabilmek
● Okuma-yazma-konuşma düzeyinde iyi derecede İngilizce bilmek (raporlamalar İngilizce
yapılacaktır)

Ekip çalışmasını deneyimlemiş, ekip çalışmasının gücüne inanan ve gençlerle çalışmayı seven
çalışmaya açık adayların 30 Ocak 2018 saat 17.30’a kadar özgeçmişlerini ve motivasyon mektuplarını
basvuru@sagliktagenc.org adresine Proje Koordinatörü konu başlığıyla göndermeleri
gerekmektedir.