KAPANDI-SAĞLIKTA GENÇ YAKLAŞIMLAR DERNEĞİ PROJE KOORDİNATÖRÜ ARIYOR!

Kategori: duyuru, İlanlar | 0

Hollanda Büyükelçiliği İnsan Hakları Fonu kapsamında; Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi teknik desteğiyle yürütülmektedir. Proje, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Gençlik hakları başlığı paralelinde Genç LGBTİ+ alanında savunuculuk, lobicilik ve akran eğitimleri gerçekleştirilmesini ve bu yolla genç insanların güçlenmesini ve karar alma mekanizmalarında rol almasını sağlamayı hedeflemektedir.

Pozisyon Süresi: 15.12.2018-01.10.2020

Pozisyon: Proje Koordinatörü (Tam Zamanlı)

Görev Yeri:Ankara – Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Genel Merkezi

Görev Tanımı:

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Projeler Departmanı’na bağlı olarak;

-Proje kapsamında çalışan proje danışmanı (project consultant), diğer çalışanlar, akran eğitmenleri ve yönetim kurulu ile eş güdüm içerisinde hareket ederek onaylanan çalışma planlarına göre projenin ilerleyişini izlemek

-Projenin bütçe ve iş planını oluşturmak ve takip etmek,

-Proje kapsamında hedef gruba yönelik yayınlanacak/kullanılacak belgelerin, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların hazırlanmasını sağlamak, koordinasyon ve lojistik işleriyle ilgilenmek,

-Proje kapsamında gerçekleştirilecek saha ziyaretlerini gerçekleştirmek ve lojistik işleriyle ilgilenmek,

-Genç aktivistler için hazırlanacak olan El Kitapçığı (Hand Book) adaptasyonu, tasarımı ve basım süreçlerini yürütmek,

-Proje kapsamında üretilecek diğer promosyon materyallerinin içerik oluşturma, tasarım ve basım süreçlerini yürütmek,

- Danışma toplantılarını, genç aktivistler için gerçekleştirilecek eğitimleri ve yerelde düzenlenecek tüm aktiviteleri koordine etmek ve akran eğitmenleri ve proje danışmanı ile koordineli çalışmak,

-16 günlük aktivizm programını koordine etmek,

-Tüm etkinlikler için akran eğitmenleri ve süpervizör seçim süreçlerini koordine etmek,

-Tüm süreçlerin proje anlaşmasında belirtilen rapor son tarihlerine uygun olarak sistematik raporlamasını yapmak,

-Yönetim kuruluna aylık raporlama yapmak,

-Yerel kamu kurum ve kuruluşları ve diğer paydaşlarla irtibat halinde kalmak, yeni ilişkiler kurmak

-Ofiste düzenlenen toplantılara katılmak, çalışma saatlerine riayet etmek

-Kapasitesini güçlendirecek toplantı/eğitimlere katılmak

Yetkinlikler:

 • Gençlerin cinsel sağlık üreme sağlığı ve hakları alanında bilgi ve yaklaşım sahibi olmak,
 • LGBTİ alanında bilgi ve yaklaşım sahibi olmak,
 • Gençlik çalışması alanında güncel ve temel bilgiye sahip olmak,
 • Gençlerle çalışmaya yatkın olmak,
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Seyahat engeli bulunmamak ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek,

 

Gerekli Beceri ve Deneyim:

 • Üniversite mezunu olmak (tercih nedenidir),
 • En az 2 yıl gönüllü/profesyonel olarak daha önce STK’larda çalışmış olmak (tercih nedenidir),
 • Akran Eğitimi ve Yaygın Eğitim modelleri hakkında bilgi sahibi olmak (Akran eğitici eğitimine katılmış olmak)
 • En az 2 yıl gençlik alanında gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimine sahip olmak,
 • En az 2 yıl proje yönetimi yapmış olmak; çatışma çözümü ve grup çalışması deneyimine sahip olmak,
 • MS Office programlarını, interneti ve dijital medyayı “Gençlik Çalışması” bağlamında etkili bir şekilde kullanabilmek,
 • Okuma-yazma-konuşma düzeyinde iyi derecede İngilizce bilmek (raporlamalar İngilizce yapılacaktır),

Ekip çalışmasını deneyimlemiş ve ekip çalışmasının gücüne inanan, gençlerle çalışmayı seven, yoğun iş temposunda çalışmaya açık adayların 9 Aralık 2018saat 17.30’a kadar özgeçmişlerini ve motivasyon mektuplarını basvuru@sagliktagenc.org adresine SDG&Youth Rights konu başlığı göndermeleri gerekmektedir.